Kevin Cheng

Birthday:

08/15/1969

Place of birth:

San Francisco, California, USA:

Biography:

Kevin Cheng is a Chinese-American actor, model and singer, affiliated with TVB.


Film Credits

九龍不敗 (2019)
as
P風暴 (2019)
as 程德明
葉問外傳:張天志 (2018)
as Tso Sai Kit
八步半喜怒哀樂 (2018)
as
L風暴 (2018)
as Ching Tak-ming
不二神探 (2013)
as TV - Star
葉問:終極一戰 (2013)
as young Ip Man
Jian hu nu xia Qiu Jin (2011)
as Wang Tingjun
女人.本色 (2007)
as Dr Yim Hok Fung
疯狂粉丝王 (2007)
as Yan
香江花月夜 (1995)
as