Sheila Giroux


Production Credits

(2015)
VFX Production Coordinator
(2015)
Visual Effects Coordinator
(2014)
Visual Effects Coordinator
(2012)
Visual Effects Coordinator
(2008)
Visual Effects Coordinator